קשר עם הבוגרים

צוות המכינה שומר על קשר רצוף עם הבוגרים גם במהלך שירותם הצבאי, ומשמש בעבורם כתובת תמידית ומענה לכל צורך.

הקשר נשמר באופן רצוף במהלך כל השנה  על ידי שבתות בוגרים, מפגשי תוכן במהלך השנה, השתתפות בטקסים צבאיים של הבוגרים, מסרון תורני יומי הנשלח ע"י ראש המכינה לכל בוגר ובוגר וליווי אישי.